Dille & Kamille sluit zich aan bij GoodShipping

In het streven om haar assortiment verder te verduurzamen, gaat winkelbedrijf Dille & Kamille voor haar transport overzee samenwerken met GoodShipping. Deze sustainable scale-up wil de norm in de transport sector veranderen, van het gebruik van – zwaar vervuilende – fossiele brandstof naar duurzame biobrandstof.

Transitie naar fossielvrij zeetransport

Een groot deel van alle goederenvervoer gebeurt via transport overzee. De zeescheepvaart draagt, door het gebruik van zware stookolie, fors bij aan de wereldwijde vervuiling en CO2-uitstoot. GoodShipping wil hier verandering in brengen en de transitie van fossiele brandstof naar duurzame biobrandstof in onder andere de zeescheepvaart versnellen.


Verduurzaming assortiment

Door samen te werken met GoodShipping helpt Dille & Kamille de totale CO2-uitstoot van de scheepvaartindustrie te verminderen. “Ik ben erg blij met deze samenwerking," aldus Hans Geels, Algemeen Directeur van Dille & Kamille. "Dit is een mooie stap in het verder verduurzamen van ons bedrijf. Wij gaan de samenwerking aan voor ons totale zeevrachtvolume. Dat levert over 2020 een besparing op van ca. 248 ton CO2."

Hoe het werkt

"Wij kopen biobrandstof in voor het totaal aan transportkilometers van Dille & Kamille-vracht per zeeschip," legt Katarin van Orshaegen, Commercial Lead GoodShipping uit. "Dit doen we samen met GoodFuels, marktleider en pionier op het gebied van duurzame biobrandstoffen voor de scheepvaart." Die biobrandstof hoeft niet per se terecht te komen in het schip dat de bewuste artikelen vervoert, ze kan ook worden gebruikt door andere bij GoodShipping aangesloten schepen. "Het gaat om het aandeel CO2-vrije kilometers in het totale zeetransport. Hoe meer bedrijven zich aansluiten bij GoodShipping, hoe minder schepen er uiteindelijk op fossiele brandstof varen, hoe groter de positieve impact op het milieu."

Duurzame biobrandstof

De biobrandstof als alternatief voor zware stookolie is niet alleen CO2-emissievrij maar ook op andere gebieden daadwerkelijk duurzaam: voor de productie wordt geen bos gekapt of land onttrokken aan de landbouw. Het betreft zgn. tweede-generatie biobrandstoffen, gemaakt van afval en reststromen. Daarnaast verschilt deze duurzame oplossing ten opzichte van het bekendere offsetting, aangezien laatstgenoemde eerst CO2-emissie in de atmosfeer toevoegt en later pas onttrekt. Zo maakt deze samenwerking écht impact.