Privacyverklaring

Dille & Kamille (Nederland) B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen zo snel en goed mogelijk af te handelen, maar ook om verkoopanalyses en persoonsgebonden marketingacties uit te voeren. Mochten wij uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen wij hier uw toestemming voor vragen.

Als u bij Dille & Kamille een bestelling plaatst, hebben we uw naam, geslacht, e-mailadres, factuuradres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop op de hoogte te houden. In uw Dille & Kamille account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u een bestelling plaatst, of uw Dille & Kamille account raadpleegt, worden uw gegevens beschermd door Secure Socket Layer (SSL) technologie. Hiermee wordt de informatie onleesbaar voor derden. U kunt dit controleren via het slotje in uw webbrowser en via de 's' achter http in het webadres.

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de online nieuwsbrief van Dille & Kamille. Hiermee verleent u Dille & Kamille tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Dille & Kamille gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over nieuwe artikelen, activiteiten in de winkels, acties etc. Ook kan het voorkomen dat Dille & Kamille u per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar artikelen en/of dienstverlening. Vanzelfsprekend staat het u geheel vrij om hier van af te zien. Ook wordt u steeds de mogelijkheid geboden om uzelf uit te schrijven en de nieuwsbrief niet meer te ontvangen.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail klantenservice@dille-kamille.com of via een link in de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Fulfilment partner
 • Logistieke partners
 • Marketing dienstverlener
 • IT-dienstverlener
 • Development partner
 • Hosting partner
 • Financiële dienstverlener Klarna

Met de betaalmethode van Klarna kunt u een bestelling plaatsen en hoeft u pas te betalen nadat u de producten hebt ontvangen. Wanneer u hiervoor kiest, worden uw gegevens doorgegeven aan Klarna. Klarna voert een kredietwaardigheidsbeoordeling uit. Dat kan inhouden dat Klarna informatie opvraagt bij het BKR. Klarna kan ook contact met u opnemen als ze onvoldoende gegevens heeft om een beslissing te nemen.

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Klanten: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
Leveranciers: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
Marketing: tot 14 maanden na contactmoment

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Toegangsbeveiliging
 • Wachtwoordbeleid
 • Protocol datalekken
 • Firewall 
 • Anti-virus
 • Versleuteling dmv SSL-certificaat (HTTPS)
 • Dataminimalisatie

Rechten omtrent uw gegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissing (vergetelheid)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Recht op intrekking toestemming
 • Recht om een klacht in te dienen

Klik hier voor meer informatie over uw rechten.

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Dille & Kamille (Nederland) B.V. over u heeft vastgelegd of gebruik wilt maken van een van de andere bovengenoemde rechten, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@dille-kamille.com. Dille & Kamille (Nederland) B.V. zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Links naar andere websites en social media
Op onze website is een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan.

Cookies en webstatistieken
Net als andere webwinkels maakt ook Dille & Kamille gebruik van zgn. 'cookies'. Dit zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de Dille & Kamille website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dankzij cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. Dille & Kamille gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, hierdoor verloopt een volgend bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller.

M.b.v. cookies registreren wij ook hoe vaak de Dille & Kamille website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van onze bezoekers zijn. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem.

Welke Cookies worden door Dille & Kamille gebruikt?
1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

U kunt uw eigen browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site deze nog steeds kan bezoeken, is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Wij maken gebruik van de volgende programma’s voor het analyseren van het gebruik van onze website, zodat we functionaliteiten kunnen aanpassen en verbeteren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Dit houdt onder meer het volgende in:

 •         we hebben het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd
 •         we hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet

Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Hotjar
Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij, door tussenkomst van onze development partner, gebruik van de webanalyse-tool Hotjar, aangeboden door Hotjar Ltd. De cookies van Hotjar stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren.Aan de hand van de verzamelde informatie kunnen wij u, als persoon, niet identificeren.

Daarnaast hebben wij met de development partner een verwerkersovereenkomst gesloten welke op hun beurt een verwerkersovereenkomst met Hotjar Ltd hebben gesloten. Hotjar Ltd is het daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Hotjar Ltd diensten in te zetten.

Visual Website Optimizer
Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij, door tussenkomst van onze development partner, gebruik van de webanalyse-tool Visual Website Optimizer (VWO), aangeboden door Wingify. De cookies van Visual Website Optimizer (VWO), stellen ons onder meer in staat om te zien welke pagina´s van onze website worden bekeken en het optimaliseren van deze pagina’s middels A/B-testen. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. Aan de hand van de verzamelde informatie kunnen wij u, als persoon, niet identificeren.

Daarnaast hebben wij met de development partner een verwerkersovereenkomst gesloten welke op hun beurt een verwerkersovereenkomst met Wingify hebben gesloten. Wingify is het daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Wingify diensten in te zetten.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Dille & Kamille (Nederland) B.V.
Radonstraat 300
2718 TB Zoetermeer
Nederland

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG): De heer A. Baas.

De klantenservice van Dille & Kamille is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur:

Nederland: 020 238 21 60
België:  03 201 9999

E-mail: klantenservice@dille-kamille.com

 

Laatste versie: 30 mei 2018

 

Dille & Kamille (Nederland) B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen zo snel en goed mogelijk af te handelen, maar ook om verkoopanalyses en persoonsgebonden marketingacties uit te voeren. Mochten wij uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen wij hier uw toestemming voor vragen.

Als u bij Dille & Kamille een bestelling plaatst, hebben we uw naam, geslacht, e-mailadres, factuuradres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop op de hoogte te houden. In uw Dille & Kamille account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u een bestelling plaatst, of uw Dille & Kamille account raadpleegt, worden uw gegevens beschermd door Secure Socket Layer (SSL) technologie. Hiermee wordt de informatie onleesbaar voor derden. U kunt dit controleren via het slotje in uw webbrowser en via de 's' achter http in het webadres.

Account bij Dille & Kamille

Op onze website kunt u een account aanmaken, dat beveiligd is met een wachtwoord en dat gekoppeld is aan uw e-mailadres. U voert uw gegevens zelf in zoals uw naam en adres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te voeren. U kunt deze, door in te loggen in uw account, ook te allen tijde zelf wijzigen.

Bij het aanmaken van een account bij Dille & Kamille wordt u gevraagd een wachtwoord in te vullen. Wanneer het wachtwoord bij derden bekend raakt is Dille & Kamille is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot het account. Tevens kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief en gepersonaliseerde berichten met informatie, acties en evenementen via e-mail wenst te ontvangen. Ook op de website wordt de inhoud getoond die past bij uw interesses. In uw account wordt uw favoriete winkel en andere voorkeuren zoveel mogelijk ingevuld. Via de account omgeving op de Website kunt u zelf uw voorkeuren en interesses instellen en beheren en kunt u zich aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

Het Dille & Kamille account heeft tot doel de beleving van klanten te verbeteren en de tevredenheid te verhogen, onder meer door gepersonaliseerde communicatie met informatie, aanbiedingen, acties en evenementen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de voorkeuren, interesses en aankopen van members. Informatie over voorkeuren en interesses is tevens gebaseerd op gebruik van de website en andere diensten en (online) aankopen en wordt automatisch aan het account gekoppeld.

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de online nieuwsbrief van Dille & Kamille. Hiermee verleent u Dille & Kamille tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Dille & Kamille gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over nieuwe artikelen, activiteiten in de winkels, acties etc. Ook kan het voorkomen dat Dille & Kamille u per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar artikelen en/of dienstverlening. Vanzelfsprekend staat het u geheel vrij om hier van af te zien. Ook wordt u steeds de mogelijkheid geboden om uzelf uit te schrijven en de nieuwsbrief niet meer te ontvangen.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail klantenservice@dille-kamille.com of via een link in de nieuwsbrief.

Online solliciteren
Wij bieden u de gelegenheid om door middel van een webformulier online te solliciteren. Hierbij verzamelen wij naast uw naam, e-mailadres en telefoonnummer ook uw CV. Deze gegevens gebruiken wij voor de selectie van kandidaten en om kandidaten te benaderen voor een uitnodiging of afwijzing. 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Fulfilment partner
 • Logistieke partners
 • Marketing dienstverlener
 • IT-dienstverlener
 • Development partner
 • Hosting partner
 • Financiële dienstverlener Klarna
Met de betaalmethode van Klarna kunt u een bestelling plaatsen en hoeft u pas te betalen nadat u de producten hebt ontvangen. Wanneer u hiervoor kiest, worden uw gegevens doorgegeven aan Klarna. Klarna voert een kredietwaardigheidsbeoordeling uit. Dat kan inhouden dat Klarna informatie opvraagt bij het BKR. Klarna kan ook contact met u opnemen als ze onvoldoende gegevens heeft om een beslissing te nemen.

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Klanten: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
 • Leveranciers: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
 • Marketing: tot 14 maanden na contactmoment
 • Online sollicitatie: 4 weken na einde sollicitatieprocedure of 1 jaar indien de sollicitant hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.  

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Toegangsbeveiliging
 • Wachtwoordbeleid
 • Protocol datalekken
 • Firewall 
 • Anti-virus
 • Versleuteling dmv SSL-certificaat (HTTPS)
 • Dataminimalisatie

Rechten omtrent uw gegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissing (vergetelheid)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Recht op intrekking toestemming
 • Recht om een klacht in te dienen

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Dille & Kamille (Nederland) B.V. over u heeft vastgelegd of gebruik wilt maken van een van de andere bovengenoemde rechten, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@dille-kamille.com. Dille & Kamille (Nederland) B.V. zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Links naar andere websites en social media
Op onze website is een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan.

Privacybeleid social media foto’s
Dille & Kamille kan u vragen of we uw Instagramfoto voor marketingdoeleinden mogen gebruiken. We nemen contact met u op als u een foto post en daarin Dille & Kamille vermeldt, door ons account (@dilleenkamille) te taggen of het gebruik van een van onze hashtags. Zonder uw toestemming gebruiken we de foto niet. U kunt uw foto vervolgens terugvinden op onze website, op ons Instagram account of in onze social media advertenties op Facebook en Instagram.

Cookies en webstatistieken
Net als andere webwinkels maakt ook Dille & Kamille gebruik van zgn. 'cookies'. Dit zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de Dille & Kamille website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dankzij cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. Dille & Kamille gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, hierdoor verloopt een volgend bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller.

M.b.v. cookies registreren wij ook hoe vaak de Dille & Kamille website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van onze bezoekers zijn. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem.

Welke Cookies worden door Dille & Kamille gebruikt?
1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

U kunt uw eigen browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site deze nog steeds kan bezoeken, is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Wij maken gebruik van de volgende programma’s voor het analyseren van het gebruik van onze website, zodat we functionaliteiten kunnen aanpassen en verbeteren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Dit houdt onder meer het volgende in:

 

 •         we hebben het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd
 •         we hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet

Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Hotjar
Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij, door tussenkomst van onze development partner, gebruik van de webanalyse-tool Hotjar, aangeboden door Hotjar Ltd. De cookies van Hotjar stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren.Aan de hand van de verzamelde informatie kunnen wij u, als persoon, niet identificeren.

Daarnaast hebben wij met de development partner een verwerkersovereenkomst gesloten welke op hun beurt een verwerkersovereenkomst met Hotjar Ltd hebben gesloten. Hotjar Ltd is het daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Hotjar Ltd diensten in te zetten.

Visual Website Optimizer
Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij, door tussenkomst van onze development partner, gebruik van de webanalyse-tool Visual Website Optimizer (VWO), aangeboden door Wingify. De cookies van Visual Website Optimizer (VWO), stellen ons onder meer in staat om te zien welke pagina´s van onze website worden bekeken en het optimaliseren van deze pagina’s middels A/B-testen. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. Aan de hand van de verzamelde informatie kunnen wij u, als persoon, niet identificeren.

Daarnaast hebben wij met de development partner een verwerkersovereenkomst gesloten welke op hun beurt een verwerkersovereenkomst met Wingify hebben gesloten. Wingify is het daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Wingify diensten in te zetten.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Dille & Kamille (Nederland) B.V.
Oudegracht 176
3511 NP Utrecht
Nederland

 Functionaris voor de gegevensbescherming (FG): De heer R. Lamme.

De klantenservice van Dille & Kamille is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur:

Nederland: 020 238 21 60
België:  03 201 9999

E-mail: klantenservice@dille-kamille.com

 

Laatste versie: 15 mei 2023