GoodShipping

Verduurzaming assortiment

Bij Dille & Kamille streven we naar het verder verduurzamen van ons assortiment. Daarom werken wij voor ons transport overzee samen met GoodShipping. Deze sustainable scale-up wil de norm in de transport sector veranderen, van het gebruik van – zwaar vervuilende – fossiele brandstof naar duurzame biobrandstof. Daar willen wij graag een steentje aan bijdragen! Door ons aan te sluiten bij GoodShipping helpen wij de totale CO2-uitstoot van de scheepvaart-industrie te verminderen.


“Ik ben erg blij met deze samenwerking," aldus Hans Geels, Algemeen Directeur van Dille & Kamille. "Dit is een mooie stap in het verder verduurzamen van ons bedrijf. Wij gaan de samenwerking aan voor ons totale zeevrachtvolume. Dat leverde over 2020 een besparing op van ca. 248 ton CO2." In 2021 is er door de samenwerking met GoodShipping in totaal 500 ton CO2 bespaard.

Hoe het werkt

"Wij kopen biobrandstof in voor het totaal aan transportkilometers van Dille & Kamille-vracht per zeeschip," legt Katarin van Orshaegen, Commercial Lead GoodShipping uit. "Dit doen we samen met GoodFuels, marktleider en pionier op het gebied van duurzame biobrandstoffen voor de scheepvaart." Die biobrandstof hoeft niet per se terecht te komen in het schip dat de bewuste artikelen vervoert, ze kan ook worden gebruikt door andere bij GoodShipping aangesloten schepen. "Het gaat om het aandeel CO2-vrije kilometers in het totale zeetransport. Hoe meer bedrijven zich aansluiten bij GoodShipping, hoe minder schepen er uiteindelijk op fossiele brandstof varen, hoe groter de positieve impact op het milieu."

Harold Reusink - Supply Chain-management Dille & Kamille: “Wat mooi is aan deze samenwerking, is dat het ook echt weer andere stakeholders inspireert om verder te kijken naar mogelijkheden om te verduurzamen. Zo zorg je voor een kettingreactie binnen een keten die van oorsprong vrij conservatief is, simpelweg omdat er nieuwe vragen gesteld worden rondom de organisatie van het transport.”

Meer weten over GoodShipping?

Lees meer over het werk van GoodShipping op hun website.